• head_banner_01

Plaagdoder Intermediêr

  • Pesticide Classify by application/Intermediate

    Plaagdoder Klassifiseer volgens toediening/Tussenmiddel

    Produknaam Chemiese Struktuur CAS No. 2-Butiel-1,2-bensisotiazolin-3-on 4299-7-4 4-hidroksibensielalkohol 623-05-2 2,2-Dimetielbutirielchloried 5856-77-9 N,N-Dimetielsikloheksielamien 98-94-2 N,N-Dimetielbensielamien 103-83-3 Pentametieldiëtielentriamien 3030-47-5 1,3,5-Tris[3-(dimetielamino)propiel]heksahidro-1,3,5-triasien 15875-13-5 Bis(2-dimetielaminoetiel)eter 3033-62-3 3,5-dimetielpiperidine 35794-11-7 N,N,N...